Δικαστική Απόφαση

Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας: Συντηρητική κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας