Επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο εν μέσω της Πανδημίας (κορονοϊος)