Σκάνδαλο «Φάμπρικα ψευδών και ιδιοτελών γνωματεύσεων» – Διάρρηξη της σχέσης γονέα τέκνου