Συνεπιμέλεια ως προς τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του τέκνου