Δικαστική Απόφαση: Επιμέλεια ανηλίκων τεκνών & καταβολή διατροφής στον πάτερα